Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και κάθε είδους επισκευή στο σκάφος σας και τον κινητήρα του με τεχνογνωσία και υπευθυνότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μάζί μας.