Με την εμπειρία και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε έχουμε την δυνατότητα να ανελκύσουμε ή να καθελκύσουμε το σκάφος σας με απόλυτη ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μάζί μας.