Αναλαμβάνουμε να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε ζημιά στο πολυεστερικό σας σκάφος καθώς και τη μελέτη και υλοποίηση για πολυεστερικές κατασκευές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μάζί μας.