Φίλτρο Βενζίνης Suzuki DF9.9-DF100
zoom_in
  • Φίλτρο Βενζίνης Suzuki DF9.9-DF100

Φίλτρο Βενζίνης Suzuki DF9.9-DF100

16,12 €
(με ΦΠΑ)
15410-87L00
Κατόπιν παραγγελίας (3-6 εργάσιμες)
Τύπος: Γνήσιο Τύπος
Ποσότητα

ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΑΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Tα φίλτρα καυσίμου χαμηλής πίεσης πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να

 αντικαθίστανται ανάλογα με τις ανάγκες. (Kάθε 100 ώρες ή κάθε χρόνο εάν δεν συμπληρώνονται οι ώρες).


DF9.9/DF15

DF20/DF25/DF30

DF70/DF80

DF90/DF100

DF9.9B FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-040001~ (P01)

DF70A FROM 07003F-040001~ (E01)

DF90A FROM 09003F-040001~ (E01)

DF9.9B FROM 00995F-410001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-310001~ (P01)

DF70A FROM 07003F-210001~ (E01)

DF90A FROM 09003F-210001~ (E01)

DF9.9B FROM 00995F-510001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-410001~ (P01)

DF70A FROM 07003F-410001~ (E01)

DF90A FROM 09003F-410001~ (E01)

DF9.9B FROM 00995F-610001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-510001~ (P01)

DF70A FROM 07003F-510001~ (E01)

DF90A FROM 09003F-510001~ (E01)

DF9.9B FROM 00995F-710001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-610001~ (P01)

DF70A FROM 07003F-610001~ (E01)

DF90A FROM 09003F-610001~ (E01)

DF9.9B FROM 00995F-810001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-710001~ (P01)

DF70A FROM 07003F-910001~ (E01)

DF90A FROM 09003F-910001~ (E01)

DF9.9B FROM 00995F-910001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-810001~ (P01)

DF70AT / DF70ATH FROM 07003F-210001~ (E01,E40)

DF90AT / DF90ATH FROM 09003F-210001~ (E01,E40)

DF9.9B020 FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20A FROM 02002F-910001~ (P01)

DF70AT / DF70ATH FROM 07003F-810001~ (E01,E40)

DF90AT / DF90ATH FROM 09003F-810001~ (E01,E40)

DF9.9B021 FROM 00995F-140001~ (P01)

DF20A020 FROM 02002F-040001~ (P01)

DF70AT FROM 07003F-110001~ (E01)

DF90AT FROM 09003F-110001~ (E01)

DF9.9BP FROM 00995F-310001~ (P01)

DF20A021 FROM 02002F-140001~ (P01)

DF70AT FROM 07003F-710001~ (E01)

DF90AT FROM 09003F-710001~ (E01)

DF9.9BR FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-040001~ (P01)

DF70AT_020 FROM 07003F-040001~ (E01,E03,E40)

DF90AT_020 FROM 09003F-040001~ (E01,E03,E40)

DF9.9BR FROM 00995F-310001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-310001~ (P01)

DF70AT_021 FROM 07003F-140001~ (E11,E40)

DF90AT_021 FROM 09003F-140001~ (E11,E40)

DF9.9BR FROM 00995F-410001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-410001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-040001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-040001~ (E01)

DF9.9BR FROM 00995F-510001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-510001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-110001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-110001~ (E01)

DF9.9BR FROM 00995F-610001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-610001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-210001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-210001~ (E01)

DF9.9BR FROM 00995F-710001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-710001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-410001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-410001~ (E01)

DF9.9BR FROM 00995F-810001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-810001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-510001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-510001~ (E01)

DF9.9BR FROM 00995F-910001~ (P01)

DF20AR FROM 02002F-910001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-610001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-610001~ (E01)

DF9.9BR020 FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20AR020 FROM 02002F-040001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-710001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-710001~ (E01)

DF9.9BR021 FROM 00995F-140001~ (P01)

DF20AR021 FROM 02002F-140001~ (P01)

DF70ATH FROM 07003F-910001~ (E01)

DF90ATH FROM 09003F-910001~ (E01)

DF9.9BT FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-040001~ (P01)

DF70ATH_020 FROM 07003F-040001~ (E01,E40)

DF90ATH_020 FROM 09003F-040001~ (E01,E40)

DF9.9BT FROM 00995F-410001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-410001~ (P01)

DF70ATH_021 FROM 07003F-140001~ (E11)

DF90ATH_021 FROM 09003F-140001~ (E11,E40)

DF9.9BT FROM 00995F-510001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-510001~ (P01)

DF70ATHK10 FROM 07003F-010001~ (E01)

DF90ATHK10 FROM 09003F-010001~ (E01)

DF9.9BT FROM 00995F-610001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-610001~ (P01)

DF70ATK10 FROM 07003F-010001~ (E01)

DF90ATK10 FROM 09003F-010001~ (E01)

DF9.9BT FROM 00995F-710001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-710001~ (P01)

DF70ATK9 FROM 07002F-980001~ (E01)

DF90ATK9 FROM 09002F-980001~ (E01)

DF9.9BT FROM 00995F-810001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-810001~ (P01)

DF80A FROM 08002F-040001~ (E01)

DF90AWQH_021 FROM 09003F-140001~ (E40)

DF9.9BT FROM 00995F-910001~ (P01)

DF20AT FROM 02002F-910001~ (P01)

DF80A FROM 08002F-210001~ (E01)

DF100B FROM 10004F-040001~ (E01)

DF9.9BT020 FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20AT020 FROM 02002F-040001~ (P01)

DF80A FROM 08002F-410001~ (E01)

DF100B FROM 10004F-810001~ (E01,E40)

DF9.9BT021 FROM 00995F-140001~ (P01)

DF20AT021 FROM 02002F-140001~ (P01)

DF80A FROM 08002F-510001~ (E01)

DF100B FROM 10004F-910001~ (E01)

DF9.9BTH FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-040001~ (P01)

DF80A FROM 08002F-610001~ (E01)

DF100BT_020 FROM 10004F-040001~ (E01,E40)

DF9.9BTH FROM 00995F-810001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-410001~ (P01)

DF80A FROM 08002F-910001~ (E01)

DF100BT_021 FROM 10004F-140001~ (E01,E40)

DF9.9BTH FROM 00995F-910001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-510001~ (P01)

DF80AT FROM 08002F-110001~ (E01)

 

DF9.9BTH020 FROM 00995F-040001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-610001~ (P01)

DF80AT FROM 08002F-210001~ (E01,E40)

 

DF15A FROM 01504F-040001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-710001~ (P01)

DF80AT FROM 08002F-710001~ (E01)

 

DF15A FROM 01504F-310001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-810001~ (P01)

DF80AT FROM 08002F-810001~ (E01,E40)

 

DF15A FROM 01504F-410001~ (P01)

DF20ATH FROM 02002F-910001~ (P01)

DF80AT_020 FROM 08002F-040001~ (E01,E40)

 

DF15A FROM 01504F-510001~ (P01)

DF20ATH020 FROM 02002F-040001~ (P01)

DF80AT_021 FROM 08002F-140001~ (E01,E40)

 

DF15A FROM 01504F-610001~ (P01)

DF20ATH021 FROM 02002F-140001~ (P01)

DF80ATK10 FROM 08002F-010001~ (E01)

 

DF15A FROM 01504F-710001~ (P01)

DF25A / DF25AR / DF25AT / DF25ATH FROM 02504F-910001~ (E01)

DF80ATK9 FROM 08001F-980001~ (E01)

 

DF15A FROM 01504F-810001~ (P01)

DF25A FROM 02504F-040001~ (P01)

 

 

DF15A FROM 01504F-910001~ (P01)

DF25A FROM 02504F-510001~ (P01)

 

 

DF15A020 FROM 01504F-040001~ (P01)

DF25A FROM 02504F-610001~ (P01)

 

 

DF15A021 FROM 01504F-140001~ (P01)

DF25A FROM 02504F-710001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-040001~ (P01)

DF25A FROM 02504F-810001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-410001~ (P01)

DF25A020 FROM 02504F-040001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-510001~ (P01)

DF25A021 FROM 02504F-140001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-610001~ (P01)

DF25AR FROM 02504F-510001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-710001~ (P01)

DF25AR FROM 02504F-610001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-810001~ (P01)

DF25AR FROM 02504F-710001~ (P01)

 

 

DF15AR FROM 01504F-910001~ (P01)

DF25AR FROM 02504F-810001~ (P01)

 

 

DF15AR020 FROM 01504F-040001~ (P01)

DF25AR021 FROM 02504F-140001~ (P01)

 

 

DF15AR021 FROM 01504F-140001~ (P01)

DF25AT FROM 02504F-040001~ (P01)

 

 

DF15AT FROM 01504F-040001~ (P01)

DF25AT FROM 02504F-510001~ (P01)

 

 

DF15AT FROM 01504F-610001~ (P01)

DF25AT FROM 02504F-610001~ (P01)

 

 

DF15AT FROM 01504F-710001~ (P01)

DF25AT FROM 02504F-710001~ (P01)

 

 

DF15AT FROM 01504F-810001~ (P01)

DF25AT FROM 02504F-810001~ (P01)

 

 

DF15AT FROM 01504F-910001~ (P01)

DF25AT020 FROM 02504F-040001~ (P01)

 

 

DF15AT020 FROM 01504F-040001~ (P01)

DF25AT021 FROM 02504F-140001~ (P01)

 

 

DF15AT021 FROM 01504F-140001~ (P01)

DF25ATH FROM 02504F-040001~ (P01)

 

 

DF15ATH FROM 01504F-410001~ (P01)

DF25ATH FROM 02504F-510001~ (P01)

 

 

DF15ATH FROM 01504F-510001~ (P01)

DF25ATH FROM 02504F-610001~ (P01)

 

 

DF15ATH FROM 01504F-610001~ (P01)

DF25ATH FROM 02504F-710001~ (P01)

 

 

DF15ATH FROM 01504F-710001~ (P01)

DF25ATH FROM 02504F-810001~ (P01)

 

 

 

DF25ATH020 FROM 02504F-040001~ (P01)

 

 

 

DF25ATH021 FROM 02504F-140001~ (P01)

 

 

 

DF30A / DF30AR / DF30AT / DF30ATH / DF30AQH FROM 03003F-910001~ (E01,E40)

 

 

 

DF30AQ FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30AQ FROM 03003F-510001~ (P01)

 

 

 

DF30AQ FROM 03003F-610001~ (P01)

 

 

 

DF30AQ FROM 03003F-710001~ (P01)

 

 

 

DF30AQ FROM 03003F-810001~ (P01)

 

 

 

DF30AQ020 FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30AQ021 FROM 03003F-140001~ (P01)

 

 

 

DF30AR FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30AR FROM 03003F-510001~ (P01)

 

 

 

DF30AR FROM 03003F-610001~ (P01)

 

 

 

DF30AR FROM 03003F-710001~ (P01)

 

 

 

DF30AR FROM 03003F-810001~ (P01)

 

 

 

DF30AR020 FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30AR021 FROM 03003F-140001~ (P01)

 

 

 

DF30AT FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30AT FROM 03003F-510001~ (P01)

 

 

 

DF30AT FROM 03003F-610001~ (P01)

 

 

 

DF30AT FROM 03003F-710001~ (P01)

 

 

 

DF30AT FROM 03003F-810001~ (P01)

 

 

 

DF30AT020 FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30AT021 FROM 03003F-140001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH FROM 03003F-510001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH FROM 03003F-610001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH FROM 03003F-710001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH FROM 03003F-810001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH020 FROM 03003F-040001~ (P01)

 

 

 

DF30ATH021 FROM 03003F-140001~ (P01)

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στον κατάλογο εξαρτημάτων του κινητήρα σας ή συμβουλευτείτε τον μηχανικό σας πριν παραγγείλετε κάποιο ανταλλακτικό ή εξάρτημα για τον κινητήρα σας.